Știați că…, Siddhartha Gautama și-a început propovăduirea în nordul Indiei, la 528 î.Hr., cu o predică intitulată „Punerea în mișcare a roții legii”.

Se cred că Gautama s-a născut într-o familie importanta a vremii, renunțând la tot pentur o viață de călugăr cerșetor și ascet în căutarea explicației suferinței. După șase ani de pribegie, Gautama, nemulțumit de ce rușise să afle de la alții, a stat singur așezat sub un copac mare, timp de 49 de zile, unde a devenit Buddha, „iluminat”.

gautama-buddha1

A început imediat să-și împărtășească cunoștințele, dezvăluind celor din jur Cele Patru Nobile Adevăruri și Nobila Cale Octuplă. Aceste doctrine, sau dharma, promulgau o cale de mijloc, și anume faptul că moderația, reflecția și un stil de viață disciplinat vor duce la detașare față de dorințele materiale, la eliberare din ciclul renașterii și la atingerea iluminării pe plan spiritual sau nirvana.

Deși Buddha nu a călătorit mai departe de 250 de kilometrii de locul natal, adepții lui de mai târziu, regi și împărați printre ei, vor răspândi învățăturile sale peste tot prin lume.